Leiderschap Coaching en Organisatie Ontwikkeling

"Value is not determined by those who set the price. Value is determined by those who choose to pay it."

Onderstaand een overzicht met verdieping [Lees meer...] van mijn diensten en workshop(s), de opgesomde 'effecten' kunnen alleen samen met jou in waarde worden vertaald.

Voorgrond informatie:

Diensten

De diensten binnen S.L.Ï.M. zijn afgezet op de leiderschapsas van jezelf, anderen en organisaties leiden:

Dienst: Leiderschap Ontwikkeling

dienst ontwikkeling

"Erkennen wat is, verkennen wat kan zijn"

Leiderschap Ont-wikkeling

Jezelf leiden
Werkvorm: coaching

Gericht op persoonlijke leiderschapontwikkeling van de manager (hierna te noemen: client). Aan de hand van (leiderschap)voorbeelden uit de dagelijkse praktijk wordt er met de client tevens gewerkt aan bewust-zijn, luisteren, overtuigingskracht en empathie.

Een Leiderschap Ont-wikkeling traject heeft de volgende uitgangspunten:

 • De cliënt is van nature creatief, vindingrijk en compleet.
 • Leiderschap Ont-wikkeling richt zich op het hele leven van de cliënt.
 • De cliënt bepaald de agenda.
 • De relatie is een verbintenis die door de coach en de cliënt wordt vormgegeven.

Lees meer: Dienst: Leiderschap Ont-wikkeling

 

Dienst: Leiderschap Bilateraal

dienst bilateraal

"Laat jij mensen 'Vinken' of laat jij mensen 'Vonken?'"

Leiderschap Bilateraal

Anderen Leiden
Werkvorm: bilateraal, coaching

Een Leiderschap Bilateraal traject kan los of als opvolging op een Leiderschap Ont-wikkeling traject gestart worden en is bedoeld voor leidinggevenden die hun leiderschap kwaliteiten willen aanscherpen, of op zoek zijn naar een klankbord, 'spiegel' of geweten.

Na het doorlopen van een Leiderschap Ont-wikkeling traject ga je er als leidinggevende mee aan de slag in de praktijk. Leiderschap Bilateraal bied de mogelijkheid om te klankborden over zaken die je in de praktijk van het leidinggeven tegenkomt.

Doel is het verder ont-wikkelen van de leider, het verankeren van de doorgemaakte ont-wikkeling maar ook het 'geweten' op momenten dat het moeilijk wordt om op die manier terugval te voorkomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het bouwen van een gemeenschap, helend vermogen en commitment aan groei.

Lees meer: Dienst: Leiderschap Bilateraal

 

Dienst: Leiderschap Ver-leiden

dienst verleiden

"Wat is jouw visie en hoe zet je die om in gedragen actie?"

Ver-leiden

Organisaties Leiden
Werkvormen: brainstormen, co-creatie

VisieDoen

Ver-leiden faciliteert in het komen tot een visie voor je organisatie en het vertalen van deze visie naar de operatie. Uitgangspunt bij het ver-leiden zijn de antwoorden op de vragen van de medewerkers die met de visie aan de slag moeten:
 • Waar gaan we naartoe?
 • Snap ik waarom dat de koers is?
 • Wil ik mee op deze koers? (Wil ik hier verantwoording voor nemen?)
 • Kan ik wel mee op deze koers, wat heb ik hiervoor nodig? (krijg ik de bij de verantwoording behorende bevoegdheden?)

Daarmee is ver-leiden niet iets wat de leider van de organisatie in zijn eentje bedenkt, maar ver-leiden ontstaat in co-creatie met een ieder in de organisatie die een bijdrage kan en wil leveren. Hiermee wordt al een eerste stap gezet in de eerste twee vragen van de medewerkers. Dat vergt wel iets van de leider van de organisatie: Jezelf leiden! Hiermee is de cirkel weer rond.

Lees meer: Dienst: Leiderschap Ver-leiden

 

Dienst: Leiderschap Doen

dienst doen

"Het erover hebben is één, maar het daadwerkelijk doen... daar gaat het om"

Doen

Organisaties Leiden, Anderen Leiden
Werkvorm: Detachering

Herken je (een van) onderstaande situaties?

 • Je hebt het idee dat een team meer zou moeten kunnen leveren?
 • Het team zegt 'ja' maar doet 'nee'?
 • Er is een disconnect tussen management en het / de teams?
 • Projecten lopen vast (in cirkeltjes) of niet efficient?

Lees meer: Dienst: Leiderschap Doen

 

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!