Dienst: Leiderschap Ver-leiden

dienst verleiden

"Wat is jouw visie en hoe zet je die om in gedragen actie?"

Ver-leiden

Organisaties Leiden
Werkvormen: brainstormen, co-creatie

VisieDoen

Ver-leiden faciliteert in het komen tot een visie voor je organisatie en het vertalen van deze visie naar de operatie. Uitgangspunt bij het ver-leiden zijn de antwoorden op de vragen van de medewerkers die met de visie aan de slag moeten:
  • Waar gaan we naartoe?
  • Snap ik waarom dat de koers is?
  • Wil ik mee op deze koers? (Wil ik hier verantwoording voor nemen?)
  • Kan ik wel mee op deze koers, wat heb ik hiervoor nodig? (krijg ik de bij de verantwoording behorende bevoegdheden?)

Daarmee is ver-leiden niet iets wat de leider van de organisatie in zijn eentje bedenkt, maar ver-leiden ontstaat in co-creatie met een ieder in de organisatie die een bijdrage kan en wil leveren. Hiermee wordt al een eerste stap gezet in de eerste twee vragen van de medewerkers. Dat vergt wel iets van de leider van de organisatie: Jezelf leiden! Hiermee is de cirkel weer rond.

Wat je aandacht geeft groeit...

Leidraad bij een Ver-leiden traject is Appreciative Inquiry; waarderend onderzoeken.

"Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren."

Een Ver-leiden traject is een onderzoeksproces en doorloopt een vijftal fasen:

  1. Verkennen - Define;
  2. Vertellen - Discover;
  3. Verbeelden - Dream;
  4. Vernieuwen - Design;
  5. Verwezenlijken - Destiny;

Afhankelijk van de inhoud en omvang zal er samen met andere (externe) begeleiders worden gewerkt.

Een Ver-leiden traject is maatwerk.

Effect

Na het doorlopen van een Ver-leiden traject zal de focus binnen jouw organisatie / afdeling zich verschuiven van problemen naar perspectief, van klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit resulteert in een verschuiving van macht naar kracht, van controle naar vertrouwen en van 'moeten' naar 'willen'.

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!