Over Ruud van Lent

waarom-400px

Waarom ik?

"People don't buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe"

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door mensen: wat doen ze? Wat drijft ze? Wat dragen ze bij? Hoe inter-acteren ze? Waar worden ze gelukkig en 'vrij' van? Vragen waarvan ik nu besef dat ze meer over mij dan over de ander gingen. In mijn zoektocht naar antwoorden heb ik veel mooie dingen mogen meemaken, maar ook veel onrecht gezien; iets waar ik 'recalcitrant' van word. Een kwaliteit die nu van onschatbare waarde is.

"Dan stelde je weer zo'n in mijn ogen 'recalcitrante' vraag en dan voelde ik emotie opkomen... maar weet je wat zo mooi is? Daar waar anderen om mij heen bukken, buigen en naar anderen wijzen, daag jij mij uit om beter te worden, om uit mijn comfortzone te komen en naar mijn eigen bijdrage te kijken, om verantwoording te nemen en daar naar te handelen. Jij hebt een oprechte intentie om mensen te laten groeien en te begrijpen... blijf alsjeblief 'recalcitrant'... voor mij, maar ook voor anderen"

Mijn WHY

Mijn zoektocht en de daarmee gepaard gaande gedrevenheid om te leren, om beter te worden zodat ik beter kan begrijpen, heeft mij in organisaties op veel plekken gebracht: van werkvloer tot directie, van gewaardeerd tot ontslagen.

Door zelfreflectie en interactie hierover met anderen is de volgende persoonlijke "why" expliciet geworden:

img_ruud_75px

"Ik, Ruud van Lent, creëer en inspireer met passie en humor in het hier en nu. Congruent, met respect en in contact, help en beweeg ik mijn gezin, vrienden en omgeving om thuis te komen bij hun essentie / vrij te zijn. Hierbij blijf ik ongebonden verbonden, authentiek: Gewoon Ruud."

 

Hoe vertaalt zich dat...

Door mijn jarenlange ervaring als 'interim-er' word ik vaak ingezet binnen teams / afdelingen die niet afdoende functioneren of projecten / programma's die maar niet van de grond willen komen dan wel steeds stranden. Er wordt veelal afdoende gemanaged maar het ontbreekt aan leiderschap. Hierdoor gaan medewerkers 'vinken' in plaats van 'vonken'.

"Onderzoek toont aan dat medewerkers in een organisatie zich maar voor 51% (!) van hun kunnen inzetten en dat maar 20% (!) lekker in zijn vel zit en bereidt is een extra tandje bij te zetten om topprestaties te leveren..."

Ik ben een Zelfstandig Professional die als 'leiderschap katalysator' functioneert voor organisaties en leidinggevenden waar gedragen verandering nodig is, maar waar stilstand / weerstand aan de orde is.

Ik coach en begeleid managers in hun rol van leidinggevende en doe dit op basis van Servant Leadership principes. Daarnaast ben ik inzetbaar als interim leidinggevende om een voorbeeld rol te vervullen en de nodige verandering te initiëren en gedragen te krijgen onder de medewerkers die het gaan doen: om een visie handen en voeten te geven. Geen 'goud-omrand' advies, maar praktisch en direct toepasbaar.

(Persoonlijke) ontwikkeling en groei is maatwerk, jouw omgeving en uitdagingen zijn 'uniek'. Ik geloof niet in een 'blue-print', maar geloof in de kracht van doen: van stap één zetten en daarna de volgende stap één. In contact en een onderlinge klik zijn de basis voor vertrouwen. Vertrouwen is randvoorwaardelijk voor een duurzame verandering.

Mijn (leiderschap) overtuigingen

"People don't care how much you know until they know how much you care"

  • Leiders en leiderschap zijn de sleutel tot het creëren van een werkomgeving / relaties waarin mensen in staat worden gesteld om te groeien en te floreren. Een omgeving waar wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid een grondhouding is;
  • Als leider kun je alleen effectief leiding geven aan anderen of aan organisaties als je in staat bent om leiding te geven aan jezelf: dan ben je in staat om leiding te geven uit kracht en niet vanuit macht;
  • Een leider dient in staat te zijn een (al dan niet) 'opgelegde' 'Sense of Urgency' te voorkomen en een continue 'Sense of Longing' bij de medewerkers aan te wakkeren;
  • Management is nodig om te borgen dat de medewerkers de dingen goed doen, leiderschap geeft richting om samen met de medewerkers de goede dingen te doen;
  • Professionele ontwikkeling begint met persoonlijke ont-wikkeling: zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers;
  • Cultuur verandering is een proces dat tijd, geduld en lef nodig heeft: lef om als leidinggevende los te laten en te vertrouwen op de medewerkers om je heen.

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!