Dienst: Leiderschap Ontwikkeling

dienst ontwikkeling

"Erkennen wat is, verkennen wat kan zijn"

Leiderschap Ont-wikkeling

Jezelf leiden
Werkvorm: coaching

Gericht op persoonlijke leiderschapontwikkeling van de manager (hierna te noemen: client). Aan de hand van (leiderschap)voorbeelden uit de dagelijkse praktijk wordt er met de client tevens gewerkt aan bewust-zijn, luisteren, overtuigingskracht en empathie.

Een Leiderschap Ont-wikkeling traject heeft de volgende uitgangspunten:

  • De cliënt is van nature creatief, vindingrijk en compleet.
  • Leiderschap Ont-wikkeling richt zich op het hele leven van de cliënt.
  • De cliënt bepaald de agenda.
  • De relatie is een verbintenis die door de coach en de cliënt wordt vormgegeven.

Intake

Tijdens de intake wordt de verbintenis tussen de coach en de cliënt vormgegeven. Er wordt aandacht gegeven aan wat de cliënt kan verwachten van het traject, waar de cliënt op dat ogenblik staat, waar de client naar toe wil, welke sterke eigenschappen de cliënt gaat gebruiken om daar te komen en welke obstakels de cliënt daarin belemmeren.

Sessies

In overleg met de cliënt worden de Leiderschap Ont-wikkeling gesprekken ingepland, dat kan op (werk) locatie, telefonisch, via Skype of Google Hangout: wat voor de cliënt de meeste toegevoegde waarde heeft. Ervaring leert dat er gemiddeld genomen 10 tweewekelijkse sessies nodig zijn van max. 1,5 uur. Na (tussentijdse) evaluatie kan hiervan naar beneden of naar boven afgeweken worden.

Effect

De client zal zich bewust worden van zijn / haar aandeel in hoe de medewerkers acteren, hiermee gaat de client dus van reageren naar een actie kiezen. De keuze maakt dat er verantwoording genomen kan worden voor de actie. Dit geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat er beweging komt bij de medewerkers (zij gaan de client als leider ervaren) en dat deze beweging bespreek- en bestuurbaar wordt.

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!