Servant Leadership ïn Motion

S.L.Ï.M. staat voor Servant Leadership In Motion: een visualisatie van mijn overtuigingen, gestoeld op het gedachtengoed van Servant Leadership.

Een andere manier van kijken waarmee een gemeenschappelijk kader aanreikt wordt: de brandstof die verandering in gang zet en de smeerolie die zorgt dat verandering in gang blijft.

Servant Leadership

"Een leider is in de eerste plaats dienaar. Het begint met een fundamenteel, natuurlijk gevoel van dienst te willen zijn. Vervolgens kan zorgvuldig afwegen je er toe brengen om dat juist in de vorm van leiden te willen doen. Het specifieke van dit leidinggeven komt tot uiting in de zorg die gegeven wordt, om er zeker van te zijn dat in de primaire behoeften van de ander wordt voorzien. De beste test: groeien diegenen die je dient, als mens? Worden ze gezonder, wijzer, vrijer en zelfstandiger? Ontwikkelen ze zich zodanig dat ze ook zelf dienaar en dienstbaar willen zijn?"

SlimLarry Spears, voormalig CEO van The Robert K. Greenleaf Center for Servant-Leadership, heeft het gedachtegoed van Greenleaf samengevat in tien karakteristieken:

Binnen S.L.Ï.M. 'plot' ik deze karakteristieken op de as van:

  • Jezelf Leiden
  • Anderen Leiden
  • Organisaties Leiden.

Effectief leiderschap begint met leiding kunnen geven aan jezelf: Jezelf Leiden. Bewust-zijn is daarvoor randvoorwaardelijk. Wie ben je, wat zijn je drijfveren, waarom doe je wat je doet? Wat is je kracht, wat zijn je valkuilen?

Op het moment dat je anderen wil gaan bege-leiden, dan zet je daarvoor de karakteristieken Empathie, Overtuigingskracht en Luisteren voor in.

Aangevuld met de karakteristieken Bouwen aan gemeenschap, Helend vermogen en Commitment aan groei die als basis worden gelegd vanuit Organisatie Leiden, zullen je medewerkers in hun kracht worden gezet en door hun groei, zal ook de organisatie groeien.

Maar waarheen gaat die groei? Daarvoor zijn de karakteristieken Vooruitzien en Conceptualiseren welke je op organisatie niveau inzet. Zij zorgen voor het kompas en daarmee de richting, maar bovenal maken zij de organisatie voor de medewerkers zingevend.

Het begint met jezelf, het wordt gefaciliteerd door de leider van de organisatie, het wordt uiteindelijk gedaan door jou en anderen

Als je als leider van een organisatie samen met je collega's een verbinding weet te maken tussen wat zin geeft voor de medewerkers en de zingeving van de organisatie dan zul je zien dat er vertrouwen komt. Dat vertrouwen is randvoorwaardelijk voor het volledig durven inzetten van je potentieel, jij groeit, jouw medewerkers groeien en dus groeit je organisatie.

"Directeur: 'Wat nou als we investeren in de groei van de medewerkers en ze gaan dan weg?'
Leidinggevende: 'Wat nou als we het niet doen en ze blijven?'"

Rentmeesterschap zit als rode draad door alles wat we doen, het is de maatstaf waartegen we ieder besluit dienen af te wegen.

Ïn Motion

Met ïn motion wordt in beweging bedoeld, beweging dat er daadwerkelijk zaken gedaan moeten worden, maar ook dat je niet met een vast omrand doel van start kan gaan. Ook het doel is in beweging.
In plaats van heel veel en lang na te denken over hoe e.e.a. het best en meest efficiënt aan te pakken betekend ïn motion dat je begint met het zetten van een eerste stap: aktie. Doordat je efficiënt leiding kunt geven aan jezelf zul je zien dat de volgende stappen elkaar in steeds sneller tempo gaan opvolgen. Je voorbeeldig gedragen is hierin zeer belangrijk, omdat je als leider altijd het voorbeeld bent. Daarom ook de puntjes op de ï.

Mooi: een blueprint?

Nee. Geen blue-print van hoe jij of jouw organisatie er uit kan zien: dat is geen verandering in wat jij en jouw organisatie in potentie kan zijn... dat is een 'achterhaalde' kopie worden van wat een ander / ander bedrijf mogelijk zou kunnen worden. Wat jij en jouw organisatie in potentie kunnen zijn bepaal jezelf met de mensen binnen jouw organisatie: dat maakt jou en jouw organisatie uniek en onderscheidend, dat maakt jou en jouw organisatie slim!

"As a leader you should always start with where people are before you try to take them to where you want them to go."

Maar hoe doe ik dat? Lees meer...

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!