circulareconomyIk weet het nog goed, toen ik me voor het eerst aan het verdiepen was in wat dienend-leiderschap was. 9 van de 10 karakteristieken van een dienend-leider zoals Larry Spears, voormalig CEO van The Robert K. Greenleaf Center for Servant-Leadership, die had geduid begreep ik wel. Waar ik maar moeilijk de vinger achter kon krijgen was het kenmerk: rentmeesterschap.

Rentmeesterschap - In een wereld waar grondstoffen langzaam maar zeker uitgeput raken en de aarde schijnbaar onomkeerbare schade wordt toegebracht, is duurzaamheid een belangrijk begrip. Een dienend leider kent zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving en gedraagt zich als een goed rentmeester. Dat betekend dat hij of zij verder kijkt dan vandaag en op verantwoorde wijze met de omgeving en het milieu omgaat.

Terugkijkend snap ik niet meer mijn twijfel... dit kenmerk gaat niet alleen over het milieu, maar meer over korte termijn denken, gaan voor de eigen winst en de rekening daarvan doorschuiven naar anderen, naar onze kinderen. Het gaat over het altijd maar meer en nieuwer willen daar waar genoeg genoeg is. Bovenal, het gaat over ons en de toekomst van onze kinderen...

Onderstaande video (let op: kan schokkende beelden bevatten) moet een ieder gezien hebben: deze video toont 'de rekening' die wij doorschuiven...

Rentmeesterschap zou integraal onderdeel moeten zijn van ieder besluit. Als leider binnen een organisatie heb je hier een verantwoording te nemen, want:

"Een beter milieu begint bij jezelf" - campagne

Click to load the embedded media...

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!