Always-ListenIedereen heeft het er inmiddels over: het belang van luisteren. En dat is goed! Ik ben van mening dat als we oprecht luisteren naar de ander we tot betere inzichten, tot een 'wij' gevoel en daardoor uiteindelijk tot betere prestaties en groei komen.

Oprecht luisteren, met de intentie om het probleem op te lossen, moet van twee kanten komen: luisteren doe je niet in je eentje.

Vaak 'betrap' ik leidinggevenden wel eens op de uitspraak: 'je luistert niet naar mij'. Wat ze eigenlijk bedoelen te zeggen is: 'je doet niet wat ik zeg!' en dat is natuurlijk heel wat anders dan luisteren!

"Henk is de nieuwe leidinggevende van een team van technisch specialisten, Karel is leidinggevende binnen een business unit van dezelfde organisatie.
Karel heeft een probleem, hij is verantwoordelijk voor de omzet van zijn Business Unit en de middelen waarmee hij die omzet moet behalen zijn onvoldoende van kwaliteit en stabiliteit, er worden wel verbeteringen doorgevoerd, maar dat gaat in zijn ogen niet snel genoeg. In een escalatie gesprek hierover met Henk begon Karel zijn betoog met 'moet je eens goed luisteren, ik ga je helpen', om vervolgens al probleem analyserend de (technische) diepte in te duiken om met de oplossing en onder vermelding van 'zie je wel dat het allemaal niet zo moeilijk is' af te sluiten. Henk had goed geluisterd en gaf hem terug dat hij begreep wat het probleem was, maar dat onderdeel van het probleem, en mogelijk het uitblijven van de oplossing, wellicht ook gelegen was in het feit, en hij refereerde aan Karel zijn technische analyse, dat leidinggevenden op de stoel van de technisch specialisten gingen zitten om op basis van hun (beperkte) technische kennis oplossingen te besluiten en, wellicht nog erger, niet getoetste / reële verwachtingen neer te leggen bij senior management....Henk stelde voor om terug te gaan naar het probleem, de analyse van Karel te gebruiken om de goede mensen (technisch specialisten) aan tafel te krijgen en daar de inhoudelijke discussie te voeren die nodig was om niet alleen het probleem opgelost te krijgen, maar ook om de oplossing gedragen te krijgen door de mensen die het daadwerkelijk moesten gaan uitvoeren.

In de georganiseerde sessie die daarop volgde startte Karel vol passie en bevlogenheid met zijn verhaal. Vol verbazing luisterden de uitgenodigde technisch specialisten naar zijn betoog. Een van de specialisten verzamelde al zijn moed en haalde in een klap de belangrijkste technische aanname die de Karel had gedaan onderuit... en daarmee niet alleen zijn oplossing, maar ook zijn plan en beoogde tijdlijnen...

Het echte probleem werd toen in een klap helder: de verwachtingen bij senior management waren al 'gemanaged', de tijdslijnen gecommuniceerd. Karel verloor de (schijn) 'controle' en viel terug in machts-modus: “jullie luisteren niet naar mij! Linksom of rechtsom het moet zo opgelost worden anders hebben jullie een probleem”.
Het probleem was niet alleen meer het technische probleem, maar het was vooral zijn 'gezichtsverlies'..."

Wie niet luisteren wil moet voelen, zeggen ze wel eens... en voelen doen ze het in de 'strijd' die volgde uiteindelijk allemaal...

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!