begeleiderschapLeiderschap. Er wordt wat over nagedacht en geschreven. Iedereen heeft er een mening over, veel mensen willen het. En toch lukt het niet altijd. Heel vaak gaat het mis en wordt beoogd leiderschap lijderschap voor de mensen om ons heen. Hoe komt dat toch? En wat kun je daaraan doen?

Een leider wordt gevolgd

Binnen een organisatie heb jij een leidinggevende positie. Hoe ben je daaraan gekomen?

Had je die ambitie en heb je daar werk van gemaakt? Ben je door jouw leidinggevende gepromoveerd? Wat waren jouw drijfveren? Wat waren de drijfveren van jouw leidinggevende om jou die positie te gunnen?

Voordat je hier over na gaat denken: stop daar maar mee.

Leiderschap gaat niet over de leider. Leiderschap gaat over de volger. Zonder volgers geen leiders.

Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat maakt dat mensen (jou) volgen? Wat maakt dat mensen zeggen dat ze jou volgen maar iets anders laten zien?

Mensen volgen geen leider

Het antwoord is simpel: mensen volgen geen leider. Mensen volgen hun droom, volgen hun zingeving, volgen wie en wat nodig is om daar handen en voeten aan te geven. In tijden van (be)dreiging volgen mensen hun overlevingsinstinct.

Trekken aan een dood paard

En daar zit jij dan op je leidinggevende positie. Een positie waar je zo hard voor gewerkt hebt, waar je zoveel voor gelaten hebt. Een positie die jou zoveel oplevert.

Het beoordelingsgesprek met jouw leidinggevende nog vers op het netvlies. Er moet meer gebeuren met minder in je team. Het moet efficiënter, gestroomlijnder. De 'kaasschaaf' gaat over je budget. Je had al het idee dat je er alleen voorstond, dat je als leider wel heel hard aan de kar aan het trekken was. Maar ben je wel aan een kar aan het trekken? Of ben je inmiddels tot het inzicht gekomen dat je aan een dood paard aan het trekken bent? Voel je de 'striemen' over je rug? Ben jij wellicht het spreekwoordelijke dode paard?

Alleen samen kom je verder

Hoe mobiliseer je jouw team? Hoe zorg je dat jouw mensen gaan vonken in plaats van vinken? Hoe zorg je ervoor dat ze ze jou daadwerkelijk gaan volgen?

Volgen ze jou of volgen ze het geld?

Meer salaris in het vooruitzicht stellen? Afspraken maken hierover maken in het beoordelingsgesprek? Een bonus dan maar?

Zou dat helpen? Gaan de mensen jou dan daadwerkelijk volgen of volgen ze dan (de belofte van) het geld...

Maar wat dan wel?

Hoe goed ken jij jouw mensen? Wat drijft hun in hun diepste verlangen? Waar worden ze vrolijk van?

Stel je dan eens de vraag hoe jij daaraan kunt bijdragen. Hoe kun jij bijdragen aan de droom en de groei van deze mensen? Niet voor jezelf, maar oprecht voor hun.

Wat zou dan veranderen?

Wat zou er veranderen in jouw team als jij eens zou stoppen met Leidinggeven en zou starten met Bege-Leidinggeven...

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!