StrooksGetriggered door een uitwisseling van tweets (op twitter) over de “London Riots” waarbij iemand aangaf dat hij het 'allemaal tuig' vond en waarop een stroom van reacties terug kwam over dat er gekeken moest worden waarom ze tuig waren, ze konden er zelf ook niets aan doen, het was allemaal de schuld van de maatschappij.... Op dat ogenblik ontstond er een discussie waar geen winnaar meer uit kon komen: een ieder vond dat hij/zij gelijk had... Het feit dat die Londense jongeren iets deden wat niet door de beugel kon, daar had al lang niemand het meer over...

Prutser

Wellicht een extreem voorbeeld, maar het gebeurd vaker dan je je wellicht beseft. Zo ook op de werkvloer: iemand doet iets waar jij last van hebt en jij zegt (of denkt) dat het een prutser is...

Strooks

In de TA (Transactionele Analyse) spreken we over 'Strooks'
Een strook is een eenheid van erkenning die voort komt uit een basale 'honger' naar prikkels. Een strook kan zowel verbaal als non-verbaal gegeven worden.

Er zijn negatieve en positieve strooks: afhankelijk van hoe de ontvanger hem ervaart.
Er zijn voorwaardelijke (gericht op wat je doet) en onvoorwaardelijke (gericht op wat je bent) strooks

Voorbeelden van strooks zijn:

 

Positief

Negatief

Onvoorwaardelijk

'het is fijn je in de buurt te hebben'

'ik haat je!'

voorwaardelijk

'dat was een prima stukje werk van je!'

'ik vind jouw oplossing niet goed'

Groeibevorderend

Strooks kunnen (!) groeibevorderend werken, en wel in de volgende volgorde (1 is meest):

  Positief Negatief
Onvoorwaardelijk 1 4
Voorwaardelijk 2 3

In het voorbeeld van de voornoemde London Riots ging de 'discussie' over de negatief onvoorwaardelijke strook ('het is tuig') daar waar het had moeten gaan over de negatief voorwaardelijke strook ('wat ze doen kan niet door de beugel').

Een negatief voorwaardelijke strook geeft ruimte voor discussie, ook met de betrokkenen. Een negatief onvoorwaardelijke geeft geen ruimte tot discussie maar leidt tot een conflictsituatie en uiteindelijk een beschadiging van de relatie.

En jij?

Welk soort strooks deel jij van nature uit?
Welk soort strooks vindt jij fijn om te ontvangen?
'Vis' jij ook wel eens (on)bewust naar strooks (een zogenaamde 'strook-rover')?
Geef jij ook wel eens 'plastic' strooks?

Click to load the embedded media...

Interessant?

Sharing = Caring ㋛

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om Contact op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!